You are here
Home > Fotbal > GICĂ POPESCU: „RESPECT ROMÂNIA!” Programul de campanie pentru revigorarea fotbalului românesc din 2014, care a dus la încătușarea sa! (VI)

GICĂ POPESCU: „RESPECT ROMÂNIA!” Programul de campanie pentru revigorarea fotbalului românesc din 2014, care a dus la încătușarea sa! (VI)

 

 

 

 

 

 

E TIMPUL! RESPECT, ROMÂNIA!

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA FOTBALULUI ROMÂNESC! (VI)

Organizarea FRF

a. Cadrul legal

Organizarea internă a federației, cât și a organelor acesteia este stabilită prin Satatutul FRF (văzut ca o Constituție, principala bază legală a federației și, prin aceasta, a fotbalului asociație din România). La aceasta se adaugă o serie de alte acte normative care descriu și reglementează anumite aspecte specifice ale activității fotbalistice din România. Toate inițiativele și ideile expuse în Program, în măsura în care vor fi acceptate și votate în Adunarea Generală (organul legislativ suprem al FRF) trebuie să își găsească baza legală atât în Statut, la nivel principal, cât și în niște regulamente clare și precise, care să precizeze modul în care proiectele și inițiativele vor fi puse în aplicare și de către cine.

Cu alte cuvinte, implementarea agendei pe care o propun și care sper că va fi validată de către toți membrii afiliați ai FRF nu poate fi realizată decât printr-o reînnoire și reformare, în paralel,a cadrului legal care reglementează fotbalul românesc. Atât Statutul FRF, cât și regulamentele federale trebuie să țină pasul cu schimbările de substanță din fotbalul românesc, schimbări și reforme care să reflecte integrarea fotbalului românesc în familiile FIFA și UEFA, prin respectarea normelor, principiilor și valorilor pe care aceste organizații se bazează.

b. Organele FRF

Federația trebuie guvernată, la fel ca orice instituție democratică, de către reprezentanții responsabili și competenți ai celor guvernați, aleși de către aceștia din urmă în mod legal și corect. Pe lângă reformarea organelor existente menționate în Statut (Adunarea Generală – organul legislativ, Comitetul Executiv și președintele – organul executiv, comisiile judiciare), care să le îmbunătățească pe acestea și să le integreze în cadrul noii filozofii, care va ghida FRF, conform acestui Program, voi propune Adunării Generale introducerea a două noi instanțe care, după părerea mea, sunt extrem de importante fiind baza integrantă a acestui program:

Consiliul Consultativ pentru Comitetul Executiv

Așa cum îi spune și numele, acest consiliu va avea un rol strict consultativ, ce-și propune să ofere sfaturi și soluții Comitetului Executiv. Componența consiliului, cu funcții strict onorifice, va include persoane cu o experiență extinsă în domeniul afacerilor, băncilor și justiției pe care doresc să și-o pună în slujba fotbalului, sprijinind astfel dezvoltarea acestui sport. Sunt convins că orice federație sportivă are numai de câștigat din atragerea unui capital uman și intelectual care să poată fi exploatat și să aducă acel plus de profesionalism și experiență vital pentru a aduce acea federație la un nivel managerial și instituțional cu adevărat ridicat, egal cu al celor din Italia, Anglia, Spania sau Olanda.

Comisia (și codul) de etică

Două dintre obiectivele principale ale FRF, menționate în Statut, sunt prevenirea și sancționarea oricărei metode și/sau practici neregulamentare în fotbal și protejarea activității fotbalistice de orice abuzuri, precum și susținerea și încurajarea practicării jocului de fotbal „curat”, în vederea protejării și respectării principiilor fair-play-ului în fotbal.

Aceste principii sunt susținute de Statutul FIFA, precum și de politica de „toleranță zero” susținută și implementată de către aceasta. Principalele arme elaborate și utilizate de FIFA în lupta pentru protejarea valorilor și principiilor enunțate mai sus, au fost Codul de etică și Comisia de etică. Sunt armele pe care vreau să le introducem și în fotbalul românesc. Este de notorietate faptul că una dintre marile probleme sistemice cu care societatea română s-a confruntat dintotdeauna este corupția, iar fotbalul nu a făcut, din păcate, excepție.

Nu putem să mai aruncăm vina sau responsabilitatea pe mentalitate, sistem politic, istorie sau context economic. Nu ne putem complace într-un cadru legal lacunar și vag, care permite derapaje de limbaj sau mult mai grave, sau întreține niște semne de întrebare la adresa unor oameni implicați în fenomenul fotbalistic și care au fost acuzați de niște infracțiuni care nu sunt legiferate sau sancționate din punct de vedere sportiv.

Un prim pas ar fi elaborarea unui Cod al eticii, după modelul FIFA, recent revizuit tocmai pentru a se adapta noilor realități din fotbalul mondial. Codul de etică FIFA conține principii generale și reguli clare, universal valabile, ce ne vor ajuta să depistăm, denunțăm și sancționăm pe viitor orice practici care dăunează fotbalului (românesc) și care pun în pericol însăși noțiunea de fair-play.

Acest nou cod va trebui pus în aplicare de către o comisie de etică, ce va avea un dublu rol și componență, pe de o parte cel de a investiga orice abatere și violare a normelor, și pe de alta, cel de a judeca și sancționa aceste infracțiuni, trimițând un mesaj clar tuturor celor care cred  că pot abuza de acest sport minunat și de valorile sale. Componența acestei comisii va fi extrem de importantă și, de aceea, vom încerca să atragem personalități marcante din toate domeniile, pasionate de sport, cu o reputație ireproșabilă și care să reprezinte compasul moral și etic al fotbalului românesc, cu rolul de a denunța și sancționa toate derapajele sau infracțiunile menționate mai sus, în mod complet transparent și profesionist.

Legea sponsorizării și legea voluntariatului

Problema cadrului legal care să favorizeze sponsorizările în sport (și în fotbal, în general) nu este una nouă. Cei implicați la diferite niveluri manageriale în fotbalul romînesc o cunosc prea bine și au denunțat-o în nenumărate rânduri. Din păcate, fiind vorba de un act normativ al statului român, FRF nu are puterea de a-l schimba, prerogativă ce revine exclusiv Parlamentului României, ci doar de a se implica în dezbaterile ce au și vor avea loc referitoare la anumite aspecte ce trebuie revizuite sau adăugate.

Mă voi asigura însă că această chestiune să devină unul dintre punctele importante ale agendei juridice a FRF în mandatul meu, pentru că înțeleg, prin prisma experienței proprii, cât de mult va cântări o schimbare a legii actuale, schimbare ce va permite sponsorilor să se implice mai mult și mai des în sprijinirea dezvoltării fotbalului, ce se poate realiza la toate nivelurile enunțate în acest program.

Aceeași poziție o voi avea și față de noua lege a voluntariatului, al cărei proiect este în momentul de faza dezbaterii în Parlament. 

c. Academia FRF

Academia FRF va avea ca punct de plecare actuala Școală de Antrenori a FRF, dar cu atribuții extinse în ceea ce privește selectarea, formarea, pregătirea și evaluarea antrenorilor, arbitrilor, medicilor sportici și altor specialiști necesari în cadrul activității fotbalistice.

Academi FRF se va baza pe:

 • programa de predare specializată pentru fiecare categorie, construită în concordanță cu realitatea fotbalului românesc și cu conceptele folosite de școlile de antrenorat prestigioase din Europa: Olanda, Italia, Spania;
 • corpul profesoral format din antrenori federali, ai selecționatelor naționale, foști antrenori de echipe de club și echipe naționale, precum și profesori universitari cu specializări în domeniul sportului, al psihologiei și pedagogiei;
 • cursuri și seminarii specializate susținute de invitați de la școli de fotbal prestigioase, antrenori renumiți, profesori cu specializări în diverse domenii cu aplicabilitate în fotbal (psihologie, sociologie, medicină).

Academia FRF va fi principalul centru de pregătire pentru antrenori, arbitri, directori sportivi. Aici va fi construită, dezvoltată și predată strategia FRF pentru toate formele de desfășurare a fotbalului în România.

Îmi doresc să vedem cu toții în Academia FRF o instituție, un centru al cunoașterii și al dezvoltării profesionale pentru toți cei care vor o carieră în fotbal. Așa cum vreau să construim cele 8 centre regionale, așa cum avem cele două centre de pregătire pentru echipele naționale (Mogoșoaia și Buftea), așa cum avem un sediu al Federației (Casa Fotbalului), la fel trebuie să existe și să funcționeze Academia FRF – „creierul” fotbalului românesc.

Până în clipa când Academia va funcționa în parametrii prezentați, vom forma o comisie interdisciplinară, care să facă o evaluare a antrenorilor implicați la ora actuală în fenomenul fotbalistic și care să prezinte situația curentă în privința:

 • cursurilor urmate;
 • diplomei deținute;
 • ultima prezență la cursurile Școlii Federale de Antrenori.

Cei mai buni din cadrul fiecărei categorii vor fi invitați să participe la stagii de pregătire și specializare la federațiile europene partenere, din Spania, Italia și Olanda.

În acest fel, vom forma un corp de lectori pregătiți la cele mai înalte standarde și conectați la realitățile fotbalului românesc. Pornind din acest punct, ne putem gândi că vom concentra capacitatea educațională a fotbalului românesc într-un singur loc.

Un corp de lectori bine pregătiți va putea:

 • să predea într-un mod organizat;
 • să urmărească activitatea cursanților, și
 • să poată susține examene de calitate,

având ca finalitate: formarea unui corp de profesioniști în fotbalul românesc.

Printre obiectivele Academiei FRF trebuie să se regăsească:

 • accentuarea calității indivizilor pregătiți versus promovarea unui număr cât mai mare de absolvenți; creșterea gradului de dificultate a examenelor de admitere și a nivelului cerințelor din timpul anilor de studiu, pentru toți cei care doresc să urmeze cursurile de antrenori;
 • elaborarea și stabilirea unui cod de etică al antrenorului de fotbal precum și îmbunătățirea regulamentului antrenorului de fotbal;
 • colaborarea permanentă cu antrenorii loturilor naționale și cu Directorul Tehnic Național, Directorul de Dezvoltare Tehnică și cu cei opt Directori Tehnici Regionali pentru elaborarea, dezvoltarea și implementarea viziunii fotbalului românesc; constituirea unui sistem de urmărire și evaluare a implementării viziunii fotbalului românesc la nivel local și regional;
 • colaborarea cu antrenorii echipelor de club din România și dezvoltarea educativă a acestora prin cursuri de perfecționare; de asemenea, menținerea unei strânse legături cu toți antrenorii români care își desfășoară activitatea în campionate străine;
 • crearea și dezvoltarea unei BIBLIOTECI care să ofere cursanților posibiltatea de a consulta materiale elaborate de lectori ai Academiei FRF, precum și de profesori externi;
 • menținerea și dezvoltarea unei relații de colaborare cu UEFA și FIFA, precum și cu federațiile naționale din Europa, pentru creșterea gradului de cunoaștere a realităților din domeniul tehnicii fotbalului;
 • diversitatea programei de pregătire, în sensul includerii și a celor de care se pregătesc pentru fotbalul feminin și futsal; în acest fel punem bazele formării unui corp de antrenori specializați, care pot contribui la creșterea nivelului jucătorilor angrenați în aceste competiții.

Nu în ultimul rând, Academia FRF trebuie să funcționeze pe baza unui calendar educațional precis. În felul acesta, orice potențial cursant va fi la curent de la bun început, cu pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a deveni antrenor de fotbal, iar Academia își va putea stabili clar obiectivele de calitate a pregătirii cursanților, precum și numărul de cursanți pe care îi poate pregăti.

Academia FRF va reprezenta structura centrală educațională pentru selecția, formarea, pregătirea și evaluarea celor patru categorii de specialiști, care au o influență directă asupra jocului de fotbal:

 • Antrenori
 • Arbitri
 • Medici
 • Directori Sportivi

Antrenori

Un fotbal de performanță presupune o grupă de elită care să formeze sportivi cu mentalitate de performeri. Această grupă de elită poate fi formată numai din antrenori de calitate. Iar această calitate trebuie să decurgă din două aspecte: profilul psihologic și pregătirea educațională.

În aces sens, Academia va reprezenta pentru antrenori nu doar o sală de curs, în care le vor fi citite, predate, înmânate cursuri, foi de examen și diplome. Acesta va fi locul unde ei vor intra într-un proces de formare profesională, de pregătire pentru obținerea unui atestat de persoană autorizată să formeze, să educe și să obțină performanță.

Vor exista trei principii care vor ghida întreaga activitate a antrenorilor:

 • Pregătirea tuturor categoriilor de antrenori, conform unei programe unitare, bazată pe programa și criteriile educaționale stabilite de UEFA;
 • Mărirrea numărului de ore de practică în cadrul cursurilor pentru toate categoriile de licențe;
 • Includerea în corpul profesoral al Academiei FRF a celor desemnați să fie antrenorii echipelor naționale de juniori și tineret și a antrenorului echipei naționale.

O atenție deosebită trebuie acordată pregătirii antrenorilor de copii și juniori. Trebuie să pregătim specialiști pe trei categorii: 7-12 ani, 13-15 ani, 16-19 ani.

Un antrenor de copii și juniori trebuie să fie un expert în comunicare:

 • Comunicare verbală;
 • Comunicare nonverbală;
 • Paralimbajul – reprezintă 34% din comunicare.

Antrenorul trebuie să fie pregătit în orice moment să răspundă la veșnicul „De ce?” prin „Pentru că…”

Antrenorul de copii și juniori trebuie să cunoască foarte bine, în amănunt chiar, particularitățile morfologice, funcționale, motrice și psihice ale copiilor cu care lucrează.

Cea mai grea și cea mai importantă categorie este cea de 7-12 ani, deoarece copilul, la acea vârstă, nu are gândire logică. Din cauza acestui fapt, este recomandat ca factorul tactic să lipsească din factorii antrenamentului. De la 13 ani, apariția adversității face ca elementul și procedeul tehnic să devină tactic. Este momentul când se profilează postul pe care viitorul fotbalist se poate exprima la cel mai înalt nivel.

Toți cei care cor dori să devină antrenori vor trebui să urmeze cu strictețe programa impusă de Academia FRF. Aceasta trebuie să țină cont de Convenția UEFA privind Calificarea Antrenorilor, care are prevederi clare referitoare la tipul de cursuri obligatorii, numărul de ore și metodologia pentru obținerea licenței de antrenor.

În această programă vor fi incluse și cursuri destinate celor care vor să pregătească exclusiv juniori, pentru toate categoriile de vârstă. Acestea sunt o necesitate imediată și vom face eforturi pentru a înlesni accesul antrenorilor români la aceste cursuri, într-un mod eficient.

Arbitri și observatori

Contribuția arbitrilor de fotbal este de importanță majoră. Spun acest lucru referindu-mă la impactul pe care îl au prestațiile lor, comportamentul lor profesional și modul cum acesta se reflectă în imaginea fotbalului, în general, în rândul publicului larg.

Arbitrajul va trebui să reprezinte în permanență capacitatea FRF de a menține o linie echidistantă între interesele subiective ale cluburilor și jucătorilor și cele obiective ale jocului de fotbal, astfel încât destinatarul final – spectatorul – să păstreze și să se bucure de ideea de spectacol a jocului de fotbal.

Consider că arbitrajul trebuie să se concentreze pe două direcții:

 • pregătirea profesională,
 • imaginea publică.

Arbitrii provin din medii sociale variate. Au o pregătire educațională bună și foarte bună ceea ce le oferă un orizont profesional destul de larg.

Inttenționăm:

 • atragerea tinerilor cu un anumit profil educațional și psihologic către arbitraj,
 • identificarea arbitrilor talentați, pregătirea și promovarea acestora,
 • permanenta conectare la tendințele europene în arbitraj pentru o cât mai bună reprezentare internațională.

O componentă importantă o va constitui colaborarea cu Comisiile Județene de Arbitri. În acest fel vor fi promovate obiectivele, cerințele, programa de pregătire pentru viitori arbitri.

În cadrul Academiei, arbitrii vor beneficia de :

 • cursuri specializate,
 • ore de practică în cadrul meciurilor școală,
 • ședințe de evaluare video pe situații reale.

Acestea vor împărțite pe două categorii:

 • pentru viitorii arbitri și pentru cei care vor să promoveze la o categorie superioară,
 • pentru arbitrii existenți cărora le va fi evaluată prestația din fiecare sezon și le vor fi făcute recomandări pentru îmbunătățirea punctelor slabe.

Pentru a susține promovarea și pregătirea arbitrilor talentați, se va pune accent pe dezvoltarea „Programului anual de promovare a talentelor”, aflat deja în desfășurare pe baza Convenției UEFA privind organizarea și educarea arbitrilor, din 2012. Această Convenție prevede și mijloace de finanțare oferite de UEFA, pentru aceste activități, prin programul HatTrick.

În paralel cu acest sistem de cursuri, va fi implementat un program de „mentori și instructori” prin care arbitrii tineri, de la diviziile inferioare, vor fi urmăriți, evaluați și consiliați de către un corp de persoane cu experiență pentru a-și putea îmbunătăți activitatea profesională. Acest program poate fi dezvoltat împreună cu instructori UEFA și FIFA, aflându-se deja în dezvoltarea acestor două entități.

Programul se va baza pe două principii:

 • implicarea responsabililor de arbitraj din teritotiu, și
 • recompensarea celor implicați, în funcție de performanțe!

Arbitrii tineri se vor putea consulta cu mentorul-instructor alocat ori de câte ori vor dori, pe parcursul unui sezon competițional. Fiecare mentor-instructor va fi obligat să prezinte un raport de evaluare pentru arbitrul consiliat, la fiecare 6 luni. În funcție de aceste rapoarte, împreună cu evaluarea independentă a Comisiei Centrale a Arbitrilor, Academia FRF va stabili următorii pași necesari pentru dezvoltarea arbitrajului românesc.

Arbitrii din prima ligă vor beneficia de un sistem separat în care vor fi convocați la fiecare 3 luni, în cadrul Academiei, pentru ședințe cu rol de:

 • evaluare a prestațiilor avute,
 • consiliere și îndrumare.

Aceste ședințe vor fi conduse de un arbitru cu experiență internațională sau de consultanți UEFA/FIFA. Sistemul de ședințe va fi completat de unul de recompensare a performanțelor avute în decursul unui sezon competițional.

Pe lângă cele de mai sus, arbitrii vor beneficia de un sistem de educare permanentă prin cursuri, seminarii și ore de practică alături de arbitri internaționali, prin care vor fi în permanență conectați la ultimele tendințe din arbitrajul european, precum și la ultimele reglementări în domeniu. Aceste schimburi de experiență cu federații partenere din Europa vor fi o constantă a pregătirii arbitrilor din România!

Arbitrajul românesc – prin cooperarea strânsă AcademiaFRF-CCA – va trebui să reușească să devină o prezență constantă și calitativă în competițiile europene și mondiale: Liga Campionilor, Europa League, Campionatul European, Cupa Mondială. Prin identificarea, pregătirea și promovarea unui corp de arbitri tineri care să aibă prestații de calitate, în mod constant, revenim în elita arbitrajelor europene.

În ceea ce privește corpul observatorilor, acesta va beneficia de cursuri specializate, în cadrul cărora se va urmări aprofundarea cunoașterii regulamentelor în vigoare, precum și creșeterea capacității de soluționare a unor situații cu grad ridicat de interpretabilitate. Observatorii vor fi obligați să participe la cursurile de pregătire susținute de lectorii Academiei FRF.

Preconizăm ca pe viitor, în competițiile disputate la niveluri inferioare, să fie introdus voluntariatul. Corpul observatorilor va fi reîmprospătat periodic, iar unul dintre criteriile pentru alegerea viitorilor observatori îl va constitui disponibilitatea pentru voluntariat.

Medici sportivi

Creșterea impresionantă a nivelului de implicare fizică și psihică, ritmul alert și numărul mare al competițiilor, presiunile și provocările externe jocului de fotbal, toate acestea constituie factori care îi influențează în mod direct pe jucătorii de fotbal. Toți acești factori trebuie identificați, cunoscuți și păstrați în niște limite controlabile, astfel încât nici unul dintre cei implicați în fenomenul fotbalistic să nu aibă de suferit. Episoadele negative întâmplate până acum în fotbalul românesc ne spun că soluția cea mai potrivită este să formezi și să deții un corp de profesioniști în medicina sportivă, care să îți ofere soluțiile cele mai bune.

Nu ne putem permite să formăm jucători de fotbal de top fără medici specialiști, care să cunoască foarte bine problematica medicală sportivă.

Acești specialiști trebuie recunoscuți și pregătiți – unde e cazul – special pentru domeniul medicinei sportive!

Prin intermediul Academiei FRF, vom stabili împreună cu federațiile europene partenere, cu experiență în domeniu, precum și cu Institutul de Medicină Sportivă, un sistem de pregătire, evaluare și recunoaștere a calității de medic sportiv, autorizat să ofere servicii medicale oricărui club de fotbal din România.

Acestui sistem i se vor adăuga programele și normele UEFA aflate deja în desfășurare: UEFA Football Doctor Education Programme și UEFA Medical Regulations.

În completare, se va adăuga un protocol de colaborare și pregătire în domeniul dopajului, elaborat împreună cu Agenția Națională Antidoping. Pe această cale, medici sportivi vor fi la curent cu toate noutățile în materie de substanțe interzise, reglementări anti-doping și metode de combatere a dopajului.

Medicii sportivi trebuie să constituie un factor pozitiv de influență asupra jucătorilor și, implicit, asupra competiției.

Pe lângă pregătirea medicilor sportivi, vor fi organizate cursuri destinate preparatorilor fizici. Școala de antrenori a organizat până acum un singur curs, în anul 2005, și încă două cursuri în colaborare cu UNEFS (2010,2011), ceea ce este insuficient pentru cerințele pieței românești de fotbal.

Se vor organiza cursuri pentru:

 • preparatorii fizici care provin din mediul fotbalistic,
 • pentru profesorii de educație fizică, specializare fotbal.

Colaborarea cu UNEFS va reprezenta un obiectiv primordial, în vederea cooptării unor lectori potriviți profilului nostru, precum și a altora care pot completa tabloul anilor de studii (psihologie, medicină).

Directori sportivi

Fotbalul profesionist presupune o conducere profesionistă. Nimeni nu poate fi jucător, antrenor, maseur, șofer, magaziner, organizator, contabil și președinte, în același timp. Dacă ne forim o evoluție sănătoasă a fotbalului, atunci trebuie să-i pregătim nu doar pe cei care participă efectiv la jocul de fotbal (jucători, antrenori, arbitri), ci și pe cei care se îngrijesc de buna desfășurare a jocului de fotbal. Directorii sportivi reprezintă o componentă vitală cluburilor de fotbal. Ei sunt cei care trebuie să joace rolul primordial într-un club de fotbal, oamenii care cunosc și se ocupă de aspectele organizatorice și sportive.

Acest lucru, această muncă nu se mai poate face numai pe baza „furatului de meserie” de la cei experimentați. Această muncă trebuie, în primul rând, recunoscută ca atare de toată societatea. Este un pas înainte în primul rând pentru aredibiliza instituția clubului de fotbal și a celor care muncesc zi de zi pentru ca fotbalul să existe.

Propunerea noastră o reprezintă înființarea unei secții dedicate în cadrul Academiei FRF, unde să fie pregătiți cei care doresc să devină directori sportivi și cei care deja ocupă aceste funcții în cadrul cluburilor.

O comisie specializată, interdisciplinară va face o evaluare a tuturor directorilor sportivi existenți, și toți vor fi îndrumați și asistați, pentru a face performanță. Prin rotație, directorii sportivi vor participa și la stagii de pregătire la federații europene, partenere. În acest fel, vom putea forma nucleul unui grup de lectori specializați în acest domeniu.

Cursurile și metodele pedagogice folosite se vor baza pe experiența și expertiza Federației Italiene de Fotbal care practică acest lucru în cadrul Școlii de la Coverciano. Acestea vor cuprinde noțiuni de bază despre:

 • sistemul juridic din România (ex.: modalități de încheiere a unui contract, termene, plăți, penalități);
 • sistemul fiscal din România (ex.: acte contabile, plăți către stat);
 • psiho-pedagogia jucătorului de fotbal;
 • management și marketing (organizarea și promovarea clubului de fotbal, relația cu sponsorii);
 • transferuri de jucători (contracte, obligații financiare, relația cu agenții de jucători).

UEFA dorește ca în următorii ani să implementeze obligativitatea existenței directorilor sportivi în organigrama cluburilor care participă în cupele europene. Ne dorim ca prin această măsură să nu fim luați prin surprindere de noile prevederi europene. Prin rolul lor, directorii sportivi trebuie să contribuie în mod pozitiv, la formarea imaginii unui sport deschis, performant și profesionist.

d. Sistemul de carduri de membru și comunicarea internă a FRF

Orice entitate sportivă, comercială, orice organizație funcționează înainte de toate pe baza unei bune cunoașteri și a unei bune evidențe a tuturor celor care o formează. FRF trebuie să știe în orice moment ce număr de fotbaliști are legitimați, ce număr de angajați există în toate structurile care fac parte din fotbalul românesc.

Cea mai simplă și mai la îndemână metodă este introducerea unui sistem universal de carduri membru. Acestea vor fi eliberate fiecărui jucător și fiecărui angajat permanent al unui club, în momentul înregistrării sale oficiale. Cardul de membru va înlocui LEGITIMAȚIA emisă în prezent de AJF și orice altă formă de act care justifică calitatea de fotbalist.

Acest card de membru va conține:

 • date de identificare personală: fotografie, nume, prenume, data de naștere, CNP;
 • Date despre structura în care este angajat: nume, adresă, logo;
 • Date despre evoluția profesională în cazul jucătorilor: meciuri jucate, minute jucate, cartonașe galbene, roșii, eliminări, suspendări, accidentări, goluri marcate, echipe la care a fost legitimat.

Folosind acest sistem, se va cunoaște exact, în orice moment, situația tuturor jucătorilor care evoluează în toate competițiile de fotbal din România. Vom avea o bază de date clară, transparentă, la zi cu tot ceea ce conduce și dezvoltă fotbalul românesc.

Toate informațiile colectate prin sistemul de carduri vor fi gestionate în cadrul unei BAZE DE DATE INTERNE A FRF. Acesta va fi primul pas către crearea unei rețele interne de comunicare a FRF (intranet).

Prin intermediul acestei viitoare rețele online vor fi transmise către toți membrii afiliați:

 • propunerile FRF referitoare la diverse teme ce privesc organizarea fotbalistică,
 • hotărârile și deciziile comisiilor FRF,
 • solicitările și răspunsurile FRF și ale membrilor afiliați,
 • diverse informări ale FRF către membrii afiliați.

Această rețea de comunicare va include și o zonă dedicată educației permanente a tuturor antrenorilor, arbitrilor, directorilor sportivi. Aici vor fi disponibile materiale educaționale pe diverse teme: pregătire tactică, antrenamente fizice, psihologie, management, marketing sportiv, etc.

Această bază de date cu toții membrii FRF va reprezenta o motivație foarte bună de folosit și în relațiile comerciale cu potențialii sponsori. Nu mai putem folosi ideea deja învechită cu „fotbalul – cel mai popular sport din România”. Da, este cel mai popular sport, dar trebuie să și dovedim acest lucru, având o masă critică demnă de luat în seamă.

e. Reformarea AJF

Nu putem construi, nu putem dezvolta, nu putem așeza baza fotbalului fără a avea în spate niște structuri teritoriale, locale puternice! Acestea sunt Asociațiile Județene de Fotbal. Acestea trebuie și vor fi AJF-urile.

AJF-urile trebuie să urmărească, să evalueze, să propună, să construiască și să dezvolte alături de FRF viitorul fotbalului în România. Viitorul acelui fotbal știut, cunoscut și așteptat de toți: fotbalul de masă.

Pentru noi, fiecare AJF trebuie să fie mai mult decât o entitate care organizează campionate locale, legitimează jucători, reglementează legal diverse litigii și susține activitatea observatorilor și a arbitrilor.

Asociația Județeană de Fotbal va însemna în viitori ani:

 • Antrenori federali zonali;
 • Centre regionale;
 • Programe sociale dedicate comunității;
 • Competiții organizate periodic pentru toate categoriile de vârstă;
 • Baze de date transparente cu toți membrii afiliați: jucători, antrenori, conducători;
 • Colaborări active cu toate ramurile de fotbal: juniori, tineret, feminin, futsal;
 • Parteneriate active cu autoritățile locale, județene, regionale;
 • Parteneriate comerciale cu companii reprezentative pe plan local, județean.

AJF-urile vor fi implicate puternic în organizarea unor evenimente periodice pentru promovarea fotbalului și a sportului în general.

În colaborare cu fiecare DJTS și cu reprezentanți ai altor federații naționale interesate, vom organiza selecții sportive în cât mai multe localități din fiecare județ.

Aceste selecții sportive vor fi construite ca un veritabil eveniment dedicat tutror pasionaților de sport, cu accent pe descoperirea și selectarea copiilor talentați, la sport. Antrenorii și scouterii federali aflați în responsabilitatea AJF-urilor vor urmări jocurile de fotbal pentru a descoperi noi talente.

Ne dorim ca toate aceste evenimente să fie organizate cu o implicare cât mai activă a comunității locale și a tuturor celor pasionați de sport din zona respectivă. Această implicare va însemna muncă de VOLUNTARIAT! Această serie de evenimente poate constitui un prim pas către o dezvoltare în fotbal a culturii voluntariatului, a susținerii benevole a unor activități benefice și avantajoase pentru o comunitate locală.

Ca urmare a constituirii Comisiei de Etică a FRF, o parte însemnată a sumelor provenite din amenzi va fi direcționată către AJF-uri pentru dezvoltarea infrastructurii destinate activității de copii și juniori.

Având în vedere rolul viitor pe care eu și echipa mea îl dorim configurat pentru Asociațiile Județene de Fotbal, vom oferi conducătorilor acestor asociații posibilitatea de a participa la acțiunile echipelor naționale. În acest fel, vom putea integra familia fotbalului românesc și structurile care susțin fotbalul la nivel local.

AJF-urile vor trebui să răspundă noilor realități. Să fie structuri bine organizate, flexibile, deschise, receptive, cu autonomie ridicată, dar cu o bună relaționare cu structura centrală a FRF, pentru a putea implementa rapid, eficient și cu bune rezultate politicile, strategiile și proiectele federale.

f. Agenții de jucători

Intermedierea transferurilor de jucători în fotbalul intern va fi reglementată de un sistem pe care îl vom construi având ca model conceptul folosit de Federația Italiană de Fotbal. Acest concept propus de noi presupune existența unei baze de date unice a tuturor agenților de jucători și a jucătorilor pe care aceștia îi impresariază și a folosirii unui sistem de contracte anuale între părțile implicate în transferuri: jucători, cluburi, agenți, tutori legali. Tot acest sistem se va baza pe respectarea și aplicarea întocmai a regulamentului deja elaborat și folosit de FRF. Administrarea bazei de date, precum și respectarea strictă a regulamentului vor cădea în sarcina Comisiei responsabile de agenți de jucători, deja existentă în FRF.

Va fi urmărită respectarea a trei principii de lucru în relația jucător – agent – club:

 • acordurile în sine, între jucători (inclusiv cei minori), cluburi și agenți se vor face în baza unor formulare tip, emise de FRF, cu durata de 2 ani, cu posibilitatea de reînnoire, după expirarea celor 2 ani. Toate acordurile sunt înregistrate la Federație într-o bază de date. Aceste formulare vor avea tipărit anul în care au fost emise și pot fi utilizate doar în cursul anului respectiv. Acestea vor include atât anul emiterii precum și seria contractului care va fi semnat, astfel se va evita semnarea lui în alb.
 • niciun agent nu va putea semna contracte în avans pentru jucători. Nici nu va putea impresaria același jucător împreună cu un alt agent. Atât agentul, cât și jucătorul vor suferi penalități conform regulamentului aflat deja în uz.
 • agenții nu vor putea reprezenta în același timp un club și un jucător. Astfel de situații vor fi excluse din sistemul de transferuri. Agentul poate îndeplini o singură calitate în momentul transferului: reprezentarea clubului sau a jucătorului. În relația cu clubul, agentul poate acționa numai în baza unei împuterniciri din partea clubului respectiv. În relația cu un jucător minor, poate acționa numai în baza acordului unuia dintre părinți. Astfel, este eliminată orice fel de formă a conflictului de interese!

FRF va urmări îmbunătățirea și aplicarea sistemului de taxare a agenților și a tranzacțiilor încheiate de către aceștia.

Instituirea unui cadru transparent și în concrdanță cu reglementările UEFA și FIFA va stimula concurența între agenți și va oferi tuturor celor trei actori implicați – jucători, agenți, cluburi – posibilitatea de a încheia înțelegeri reciproc avantajoase și care, finalmente, să fie în beneficiul fotbalului în sine! Trebuie avut în vedere faptul că, în ceea ce privește transparență și corectitudinea transferurilor, FRF deja folosește sistemul obligatoriu FIFA pentru transferurile internaționale – International Transfer Matching System. Prin intermediul acestui sistem sunt operate toate transferurile internaționale, în baza de date sunt introduse toate actele oficiale necesare transferului, inclusiv sumele tranzacționate.

Obiectivul meu și al echipei mele va fi să implementăm în următoarea perioadă și varianta acestui sistem pentru reglementarea transferurilor interne: Domestic Transfer Matching System.

În acest fel, vom putea urmări în mod profesionist, toate transferurile de jucători efectuate pe piața internă, inclusiv cele de juniori! Acest sistem presupune reglementări stricte în privința documentației necesare și a pașilor ce trebuie urmați pentru ca un transfer să aibă loc în condiții legale!

GICĂ POPESCU: „RESPECT ROMÂNIA!” (I)

GICĂ POPESCU: „RESPECT ROMÂNIA!” (II)

GICĂ POPESCU: „RESPECT ROMÂNIA!” (III)

GICĂ POPESCU: „RESPECT ROMÂNIA!” (IV)

GICĂ POPESCU: „RESPECT ROMÂNIA!” (V)

 

 

 

Lasă un răspuns

Top