You are here
Home > Fotbal > GICĂ POPESCU: „RESPECT ROMÂNIA!” Programul de campanie pentru revigorarea fotbalului românesc din 2014, care a dus la încătușarea sa! (II)

GICĂ POPESCU: „RESPECT ROMÂNIA!” Programul de campanie pentru revigorarea fotbalului românesc din 2014, care a dus la încătușarea sa! (II)

 

 

 

 

 

E TIMPUL! RESPECT, ROMÂNIA!

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA FOTBALULUI ROMÂNESC! (II)

Viziune și strategie

a. Proiectul național de promovare a sportului în școli

Ani întregi am beneficiat de rezultatele unor generații de excepție sau ale unor sportivi remarcabili. Ne găsim acum în momentul în care ne lipsesc atât rezultatele cât și cei care să le aducă. Iar prezentul cât și viitorul nu arată deloc plăcut: număr mic de copii interesați de sport, număr și mai mic de performeri, dispariția rezultatelor.

Unde îi găsim pe acești copii? Există? Îi putem atrage către sport?

Prima soluție pe care eu și echipa mea o propunem este să întoarcem și să deschidem sportul către cei cărora le aparține: comunitățile locale din România. Oamenii care îi urmăresc pe sportivii noștri, cei care își încurajează și își susțin copiii să practice un sport de performanță.

Am demarat deja discuțiile cu conducerile Minsterului Educației Naționale și Ministerului Tineretului și Sportului pentru a face primii pași în crearea unui proiect național pentru promovare a sportului în școli.

Discuțiile avute până în prezent cu reprezentanții ambelor ministere au dovedit că aceste instituții sunt dispuse, deschise și dornice să susțină programul de popularizare a practicării sportului în rândul copiilor. Prin implicarea MTS dorim ca toate federațiile sportive din România să ia parte la acest proiect, astfel încât să contribuim la o creștere de ansamblu a numărului de copii care practică sportul în România.

Care sunt pașii acestui program pe care eu și echipa mea îl propunem:

1. efectuarea unui sondaj în rândul copiilor, cu privire la sportul pe care ar dori să îl practice în mod regulat. În funcție de rezultatele sondajului, va fi stabilită ponderea respectivului sport, în orele opționale de educație fizică. Astfel, în orele de fotbal, profesorii de sport vor fi asistați de antrenorii zonali ai FRF. Aceștia din urmă vor avea responsabilitatea de a descoperi noi talente.

2. crearea de competiții pentru echipele școlare, în parteneriat cu MEC, MTS, AJF-uri și autoritățile locale, astfel încât să putem avea încă o arie de selecție, în paralel cu motivarea profesorilor de a forma selecționate școlare și de a participa la aceste evenimente. Se va încerca atragerea atât a fetelor, cât și a băieților către fotbal și practicarea acestuia în mod regulat, în cadrul orelor de educație fizică.

3. copiii care vor dovedi aptitudini pentru fotbal vor fi selecționați de către antrenorul federal zonal, apoi vor fi convocați în Centre Regionale de fotbal, unde le vor putea fi evaluate riguros aptitudinile; cei mai talentați, vor fi propuși către cluburile din localitatea respectivă, beneficiind în continuare și de pregătire individuală, separată, cu antrenorul federal zonal.

4. copiii selectați astfel vor fi incluși în programul de pregătire permanentă al Centrelor Regionale, despre care voi discuta pe larg în secțiunea consacrată acestora.

Beneficii directe:

 • readucerea copiilor către terenul de sport, lucru care a dispărut în ultimii ani;
 • o foarte bună acoperire la nivel de selecție, astfel încât să nu pierdem nici un posibil viitor jucător de performanță; primul pas către crearea unei baze de date naționale a tuturor copiilor cu potențial fotbalistic;
 • folosirea permanentă a acelorași criterii de selecție și promovare, universal valabile, în toate zonele țării! Cei mai buni copii vor beneficia de aceeași pregătire, de același sistem de creștere și dezvoltare pe întreg teritoriul țării. De o gândire unitară care va accelera integrarea lor la nivelul echipelor naționale.

Rezultatele acestui program vor fi:

1) atragerea unui număr cât mai mare de băieți și fete către sportul practicat într-un cadru organizat și sub îndrumarea unui profesionist. Acesta va fi punctul de plecare către marea performanță;

2) dezvoltarea bazei de selecție la nivel de copii și juniori, astfel încât să nu pierdem nici un copil talentat;

3) creșterea numărului de băieți și fete care vor practica fotbal într-un cadru organizat, încă de la primele ore de educație fizică din școli;

4) promovarea conceptului de sănătate prin sport, a unui stil de viață sănătos, cu beneficii directe în plan fizic și psihic pentru toți copiii angrenați: alimentație corectă, dezvoltarea spiritului de echipă și a celui competitiv;

5) includerea unui număr cât mai mare de copii într-un mediu de socializare permanentă; în acest fel, va exista, o alternativă la stilul de viață curent din ce în ce mai sedentar, solitar și lipsit de interacțiune directă cu proprii semeni;

6) aplicarea aceluiași sistem de selecție, pregătire și dezvoltare pe tot teritoriul României, accelerând astfel promovarea către loturile naționale și integrarea cât mai rapidă în sistemul echipelor naționale.

b. Structura de conducere tehnică a fotbalului

Din punct de vedere tehnic, toate echipele naționale ale României se vor afla sub directa supraveghere, îndrumare și pregătire a unui Director Tehnic Național. Acesta va crea viziunea de joc la nivel național, ce va fi implementată la toate nivelurile: echipa națională de tineret, loturile de juniori, selecționatele regionale.

Directorul Tehnic Național va avea următoarele atribuții:

 • elaborarea strategiei de implementare a viziunii la nivel național prin crearea unui mod unitar la toate nivelurile;
 • realizarea conceptului tehnic național, a sistemelor de joc, metodica de antrenament precum și criteriile de selecție a jucătorilor;
 • selecționarea și formarea antrenorilor loturilor naționale;
 • coordonarea tuturor loturilor naționale;
 • conducerea Comisiei tehnice a FRF în calitate de președinte;
 • coordonarea Academiei FRF.

Directorul Tehnic Național va reprezenta o autoritate, o voce recunoscută, infailibilă și care va avea puterea necesară să impună aplicarea strategiei adoptate.

Director de Dezvoltare Tehnică, la nivel de tineret, copii și juniori, cu următoarele atribuții:

 • eleborarea strategiei de implementare a viziunii la nivel național. Crearea unui mod de lucru unitar la toate nivelurile;
 • coordonarea tuturor loturilor naționale;
 • predarea conceptului tehnic național, a sistemelor de joc, metodica de antrenament precum și criteriile de selecție ale jucătorilor;
 • selecționarea și formarea antrenorilor loturilor naționale de tineret, copii și juniori;
 • coordonarea competițiilor interne de copii și juniori;
 • coordonarea loturilor naționale de juniori.

Sub directa îndrumare și supraveghere a Directorului de Dezvoltare Tehnică, vom selecționa opt Directori Tehnici Regionali care vor conduce selecționatele regionale, despre care vom vorbi în capitolul dedicat Centrelor Regionale. De asemenea, vom selecționa 42 de scouteri, câte unul pentru fiecare județ, sub coordonarea Directorilor Tehnici Regionali.

Atât Directorii Tehnici ai Centrelor Regionale, cât și scouterii zonali vor fi selecționați după criterii foarte riguroase, cum ar fi:

 • experiență în domeniu
 • rezultate în domeniu
 • cunoștințe
 • personalitate.

Cei opt Directori Tehnici Regionali vor fi subordonați Directorului de Dezvoltare Tehnică și vor avea următoarele atribuții:

 • însușirea strategiei și implementarea ei în regiunea unde există centrul regional pe care în conduce;
 • formarea de scouteri zonali;
 • formarea de antrenori în cadrul centrelor regionale;
 • formarea selecționatelor regionale;
 • supervizarea competițiilor din regiune.

Directorii Tehnici Regionali vor fi legătura directă dintre antrenorii de copii și juniori ai cluburilor și structurile deținute de federație. Această legătură va presupune:

 • schimb de informații privind jucătorii aflați la echipele de club, astfel încât cei mai buni să fie promovați și să beneficieze de pregătirea suplimentară de la Centrele Regionale;
 • informări periodice cu privire la strategia, obiectivele și programul de pregătire urmărit de Academia FRF în privința copiilor și a juniorilor;
 • urmărirea unui număr minim de meciuri ale echipelor de juniori din zonă, respectiv prezența antrenorilor de club la meciurile selecționatelor zonale și ale echipelor naționale de juniori.

Responsabilitatea scouterilor zonali:

 • asimilarea conceptului tehnic;
 • supervizarea tuturor competițiilor din județ;
 • identificarea TUTUROR jucătorilor cu potențial și crearea de rapoarte pentru Directorii Tehnici Regionali.

Activitatea scouterilor va fi raportată direct Directorului Tehnic Regional, iar informațiile despre jucători vor fi stocate într-o bază de date legată direct și permanent cu Directorul de Dezvoltare Tehnică și cu Directorul Tehnic Național. În acest mod vom avea un control permanent al jucătorilor cu potențial și vom putea urmări evoluția lor.

Directorul Tehnic Național, Directorul de Dezvoltare Tehnică, Directorii Tehnici Regionali și Scouterii Zonali vor forma o structură unitară, care va funcționa ca un adevărat Departament Tehnic. Aceștia vor fi responsabili atât pentru elaborarea strategiei, cât și pentru rezultatele acesteia!

Întreaga activitate a Directorilor Tehnici Reginali și a Scouterilor se va baza pe o foarte bună colaborarea cu Asociațiile Județene de Fotbal. Împreună cu acestea vor fi implementate toate proiectele și programele FRF. Va fi creat un sistem de control prin care vom putea urmări gradul de implementare și rezultatele acțiunilor din teritoriu.

c.. Centrele regionale FRF

Sistemul actual de selecție și pregătire a juniorilor care urmează să facă parte din loturile naționale reclamă o imbunătățire și o eficiență imediată, din două motive:

 • nu putem continua cu selectare subiectivă, lipsită de o bază solidă, argumente, fără a avea legătură cu o strategie comună a tuturor loturilor naționale;
 • nu există o evidență clară și transparentă a ceea ce se desfășoară la cluburile din țară, în materie de selecție, pregătire și dezvoltare a copiilor și juniorilor.

 Pentru a avea un punct de plecare, se va organiza o comisie care va evalua întreaga activitate de la copii și juniori, la nivel național.Cunoaștem cu toții situația de la acest nivel al fotbalului românesc numai din prisma rezultatelor practic inexistente, dar trebuie să cunoaștem excat: numărul de baze de antrenament și starea lor, numărul copiilor legitimați, condițiile și perspectivele oferite.

Fiecare Centru Regional va fi coordonat de către un Director Tehnic Regional, subordonat Directorului de Dezvoltare Tehnică. Selecțiile din fiecare Centru Regional vor fi făcute pe baza strategiei elaborate de Directorul Tehnic Național, în colaborare cu Directorul de Dezvoltare Tehnică.

Aici vor fi selectați, pregătiți, educați și promovați, cei mai buni juniori ai fotbalului românec din fiecare zonă geografică acoperită de respectivul centru, pentru fiecare categorie de vârstă.

În acest fel vom putea urmări, controla și evalua caracteristicile, dezvoltarea și evoluția fiecărui jucător cu potențial real.

Fiecare Centru Regional va deține câte o selecționată pentru fiecare categorie de vârstă la care există competiție națională de copii și juniori.

Jucătorii din selecționatele regionale vor fi evaluați în urma unor teste ale unor companii de specialitate. Dorim să avem o imagine reală a jucătorilor selecționați, precum și potențialul lor de a progresa.

În funcție de rezultatul testelor, jucătorii cu carențe fie de ordin tehnic, fie de ordin fizic, vor primi programe speciale de urmat la cluburile unde joacă.

Ținând cont că dintotdeauna jucătorii români au suferit din punct de vedere al combativității și agresivității în joc ne propunem să lucăm la remedierea acestor deficiențe.

Pentru a realiza acest lucru, propun următoarele:

 • ca la toate antrenamentele și meciurile școală disputate de acești jucători SĂ NU SE MAI FLUIERE FAULT pentru toate contactele lipsite de duritate;
 • în timpul, meciurilor școală să fie eliminat AUTUL; cel care ajunge primul la minge, câștigă dreptul de a o repune în joc!

Aceste două măsuri vor trebui implementate treptat în pregătirea la cluburi, astfel încât să putem crește o generație combativă, ambițioasă. În acest fel, jucătorii vor ajunge să câștige mult mai ușor duelurile fizice cu adversarii, fotbalul nostru câștigând în combativitate.

Directorii Tehnici Regionali vor ține permanent legătura cu antrenorii cluburilor de unde provin jucătorii selecționatelor regionale pentru ca:

 • evoluția acestora să fie permanent sub control;
 • toți antrenorii de la echipele de copii și juniori să contribuie la formarea continuă a jucătorilor selecționați;
 • toți antrenorii care dau jucători la echipele naționale de juniori, vor fi invitați de FRF să participe la meciurile echipelor naționale unde activează jucătorii lor.

În perioada de pauză competițională, selecționatele regionale vor avea o competiție proprie. Acestea vor evolua în două grupe de câte patru echipe, iar cele mai bune două din fiecare grupă vor participa la turneul final, disputat la Centrul Național de la Mogoșoaia. Scopul va fi să avem o evaluare cât mai corectă a celor mai buni juniori, care să fie selecționați în echipele naționale.

Centrele regionale trebuie să constituie oglinda fotbalului din fiecare zonă. Activitatea antrenorilor, performanțele juniorilor pregătiți, ale selecționatelor susținute din fiecare centru regional vor reprezenta argumentele performanței.

Prin intermediul centrelor regionale vor fi colectate informațiile necesare stabilirii de criterii clare pentru selecția la echipele naționale. Aceste informații vor fi adunate și evaluate, conform programelor implementate de firme specializate.

Pentru a avea o imagine clară și a putea face o evaluare obiectivă a pregătirii și evoluției copiilor, cât și a eficienței metodelor antrenorilor TOATE ANTRENAMENTELE ȘI MECIURILE VOR FI FILMATE! Aceeași meodă se va aplica și la nivelul echipelor naționale!

Aceste centre vor presupune nu doar un loc de pregătire tehnico-tactic (antrenamente și meciuri), ci vor îngloba o structură eficientă care va cuprinde fizioterapeuți, medici, nutriționiști, psihologi.

Cele opt centre regionale vor reprezenta finalitatea strategiei de dezvoltare la nivelul copiilor și juniorilor. Primul pas către centrele regionale va fi formarea unei baze de centre pilot la nivel local urmând modelul UEFA.

Centrele regionale vor fi destinate să includă și componenta de fotbal feminin. Pentru început, se va face un studiu de oportunitate prin care vor fi stabilite două, trei centre pilot, unde vor fi implementate  sisteme de selecție pentru a crea și selecționate feminine de  junioare și tineret.

Nu în ultimul rând, Centrele Regionale vor fi dedicate promovării fotbalului ca un sport de masă, și nu vor funcționa doar pentru selecționatele regionale.

Vom dezvolta un program destinat tuturor copiilor și adolescenților pasionați de fotbal: „Fotbalul de weekend”. În fiecare sâmbătă și duminică vor fi organizate antrenamente, meciuri amicale și competiții dedicate tuturor copiilor și adolescenților care vor să facă sport! Participarea va fi gratuită. FRF va pune la dispoziție facilitățile centrului împreună cu antrenorii care vor coordona sesiunile de antrenamente destinate copiilor.

Centrele Regionale vor avea un dublu scop:

 • să formeze un grup de opt selecționate regionale din cei mai buni jucători din fiecare regiune, descoperiți de scouterii zonali;
 • să educe, să pregătească și să promoveze cei mai buni juniori din fiecare regiune.

Copiii care vor intra în circuitul centrelor regionale federale și al echipelor naționale vor fi ambasadorii viziunii fotbalului românesc, al noului program de dezvoltare. Ei vor transmite către  colegii lor de la cluburile de fotbal, către antrenorii lor, către părinți, către prieteni ceea ce ei învață, nu doar în domeniul tehnico-tactic, ci și în primul rând, în planul mentalității, al gândirii pe viitor pentru un  fotbal românesc de performanță.

Fiecare antrenor federal, începând de la cei zonali și terminând cu cei de la loturile naționale va utiliza aceleași citerii fizice, tehnice, tactice și de selecție.

Pe lângă scopul de a selecta, pregăti și forma cei mai buni jucători de fotbal din fiecare zonă, aceasta va fi prima și cea mai importantă misiune socială a Centrelor Regionale: popularizarea fotbalului, atragerea copiilor către sport prin activități constante, bine organizate și gratuite!

GICĂ POPESCU: Respect, România (I) 

Lasă un răspuns

Top