You are here
Home > Opinii > PREMIERĂ RAPORTUL CAMEREI DE CONTURI MARAMUREȘ în urma auditului desfășurat la DJST Maramureș! Totul s-a făcut LEGAL!

PREMIERĂ RAPORTUL CAMEREI DE CONTURI MARAMUREȘ în urma auditului desfășurat la DJST Maramureș! Totul s-a făcut LEGAL!

 

 

 

 

 

Ioan R. Ster 

Există în România (și) instituții publice care-și fac datoria și acest lucru nu face decât să ne bucure că mai există o rază de lumină, o mică speranță că strigătele noastre de revoltă nu sunt în zadar. Am încercat să facem un inventar al infrastructurii sportive în județul Maramureș, să vedem care sunt alocările bugetare, din bani publici, pentru sport, pentru investițiile în sport, interesul sau dezinteresul autorităților locale față de nevoia acută de a sprijini fenomenul sportiv în județul care altădată era a doua capitală a sportului românesc!

Nivelul de decădere a atins un punct culminant, și nu credeam că vom putea fi martori la subdezvoltarea unui sector atât de important cum e sportul. Sportul era până nu demult cel care ne strângea în arenele sportive pentru a ne bucura de sportivii noștri, de performanțele lor, greu de atins chiar și în ziua de astăzi. Economia de piață a fost prost înțeleasă de români, care nu au făcut altceva decât să distrugă tot ce s-a realizat cu sudoare de părinții și bunicii noștri, am instaurat LEGEA JUNGLEI aproape în toate sectoarele, iar sportul nu a scăpat neatins. 

Parcă dintre toate județele României, județul Maramureș e cel mai subdezvoltat în privința infrastucturii sportive, cu greu putem găsi exemple pozitive, de la care să învețe nepricepuții, ca să nu-i suspectez de altceva și să fiu cât mai elegant. Am reușit să inventăm, la nivel național, tot felul de structuri consumatoare de bani publici, inutile care nu fac altceva decât să ofere un post călduț clientelei politice, provovând nepotismul până la nivelul de politică de stat!

În ziua de astăzi, deși nu ne convine, performanța în sport nu se poate face fără susținerea financiară din bani publici! Este nevoie și de drumuri, poduri, autostrăzi, tot felul de investiții care să ne facă viața mai ușoară, dar este nevoie și de SPORT, așa cum este nevoie și de cultură, activități care nu generează profit, dar ale căror performanțe scot România în lume mai mult decât o poate face orice domeniu de activitate. Și atunci, logic ar fi să investești în ele!

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș este una dintre aceste structuri care consumă bani publici fără nici un rost, de altfel, la nivel național DJST-urile ar trebui desființate, iar banii „economisiți” investiți în sport și infrastructura sportivă. Este revoltător să dai pe mâna DJST-ului alcătuirea clasamentului celor mai buni sportivi, în situația în care nu știi care este situația la zi în sportul maramureșean. Nu știi câte cluburi sportive există în Maramureș, nu știi câți sportivi legitimați ai în județ, care sunt performanțele sportivilor maramureșeni, decât dacă aceștia depun o ….cerere la sediul de pe strada Culturii. Inventezi tot felul de punctaje care nu au nici o legătură cu stabilirea criteriilor de departajare între sporturi sau sportivi. Dar cheltuim bani publici cu nemiluita cu salariile funcționarilor, cheltuiești sute de mii de lei ca să organizezi tabere și actiuni în urma cărora bugetul instituției se subțiază serios, un mijloc de a mai alimenta clienta aleasă „pe sprânceană”! Vom vedea, în curând, și cine sunt firmele care primesc contracte prin achiziție directă de câte 10.000 lei, în timp ce sportul în Maramureș moare încet, dar sigur. În tot acest timp, nu sunt bani pentru investițiile mult așteptate în infrastructura sportivă, exemplul cel mai elocvent sunt alocările bugetare de zero lei la Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană” din Baia Mare, acolo unde investițiile s-au oprit de apoape 2 ani de zile, de când politica așa de „liberală” a Guvernului a  lovit din plin. Ne mai întrebăm de ce nu avem o Sală Polivalentă care să răspundă exigențelor zilei de azi, de ce nu avem un bazin acoperit propice pregătirii sportivilor, sau un bazin descoperit decent la standarde europene, ca să nu mai vorbim de Terenul de Atletism. Cât mai avem de așteptat, ce ar trebui să se schimbe, cine ar trebui să plece acasă?

Cu ocazia Anchetei jurnalistice sportive pe care redacția noastră a făcut-o în cursul anului 2020, am ajuns cu solicitările noastre și la Curtea de Conturi a României, care în răspunsul său, ne-a promis că va efectua un audit la DJST Maramureș, și vom primi răspuns la solicitările noastre. Desigur că, solicitările noastre punctuale s-au regăsit în Raportul întocmit cu această ocazie, și îmi exprim public recunoștința față de această instituție, a cărei activitae ar trebui să constituie un exemplu și pentru alte instituții, mai mult sau mai puțin politizate!

La vremea la care publicam ancheta noastră, am demonstrat inutilitatea și ineficiența instituției conduse la vremea respectvă de actualul subprefect al județului Maramureș Eniko Krizsanovszki, aproape 50% din Bugetul instituției fiind cheltuieli salariale, în timp ce sportivii maramureșeni duc un trai de subzistență! Printre altele, am cerut Curții de Conturi să verifice și să răspundă punctual, următoarelor probleme identificate de noi la DJST Maramureș:

 • justificarea acordării sporului de 15% – „spor de condiții periculoase sau vătămătoare”, respectiv realitatea cheltuielilor salariale al instituției pe anul 2019 de 835.320 lei
 • justificarea și realitatea cheltuielilor cu bunurile și serviciile” în sumă de 296.252 lei
 • justificarea și realitatea cheltuielilor referitoare la „hrană oameni” în sumă de 131.697 lei
 • justificarea și realitatea achiziției de obiecte de inventar în sumă de 120.073 lei
 • justificare și realitatea „Altor cheltuieli cu bunuri și servicii” în sumă de 35.990 lei

Referitor la justificarea acordării sporului de 15% – sport de condiții periculoase sau vătămătoare”, am încercat să arătăm în ancheta noastră că, așa cum este prevăzut în Regulamentul-cadru din 20 decembrie 2017 și aprobat prin HG 917/2017, funcționari publici care ar trebui să beneficieze de acest spor trebuie să îndeplinească cumulativ 4 din cele 8 condiții descrise în text, iar nivelul sporului să fie între 10,5 și 15%. (AICI ). Trebuie să spunem că acest lucru nu este specific doar DJST-ului din Maramureș ci altor instituții din țară, ale căror funcționari beneficiază de acest spor. Deși, Camera de Conturi Maramureș nu are în atribuții legalitatea acordării acestui spor, legalitatea îndeplinirii condițiilor de mai sus, am reușit să aflăm cu acest prilej, că pentru stabilirea și acordarea acestui spor se întocmește un BULETIN DE DETERMINARE PRIN EXPERTIZAREA LOCURILOR DE MUNCĂ care stă la baza DECIZIEI DIRECTORULUI EXECUTIV LA DJST MARAMUREȘ, respectiv Eniko Krizsanovszki, la vremea respectivă. Nu am realizat exact care sunt cele 10 persoane care au beneficiat de un spor de 10%, dacă toți ceilalți angajați, 20 la număr, au beneciat de 15% „spor de condiții periculoase sau vătămătoare”. Concluzia Camerei de Conturi Maramureș în acest caz, a fost că acordarea și plata acestui spor s-a făcut în condiții legale! În condițiile în care și angajații Camerei de Conturi Maramureș beneficiază de aceste sporuri, nici nu ne așteptam altă concluzie! No comment….În schimb putem observa cum de la 13 angajați la nivelul anului 2018, personalul a crescut până de la 20 de angajați, de la 46.948 lei cheltuieli salariale în decembrie 2018 la 105.487 lei cheltuieli salariale în decembrie 2020!!!!!!!

Referitor la suma uriașă cheltuită de DJST Maramureș pe bunuri și servii, respectiv 296.252 lei, în Raportul transmis redacției noastre,  Camera de Conturi Maramureș, consideră că acestea s-au făcut în limite legale, și s-au făcut pentru „a asigura funcționarea în condiții optime și pentru atingerea obiectivelor instituției”! Care obiective? Excepție de la această legalitate o constituie suma de 8.642 lei, care a fost cheltuită ilegal pentru decontarea utilităților plătite pentru spațiile date în folosință! Cu ocazia auditului Camera de Conturi a dispus „recuperarea acestei sume și extinderea controluilui financiar propriu asupra tuturor operațiunilor de aceeași natură neverificate în timpul auditului, determinarea sumelor achitate nedatorat, înregistrarea acestora în evidența contabilă, luarea măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora și virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor stabilite”

Am fost extrem de contrariat de suma uriașă cheltuită de DJST Maramureș pentru „hrană oameni” respectiv suma de 131.697 lei. Din auditul Camerei de Conturi Maramureș am aflat că această sumă s-a cheltuit pentru achizitionarea de alimente aferente anului 2018 și achitate în 2019, în sumă de 21.695 lei, iar suma de 110.002,05 lei s-a cheltuit pentru masă servită la Cantina Stibina și achitate Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană” din Baia Mare, de care aparține acastă cantină! Cheltuielile s-au efectuat cu ocazia taberelor organizate „ireproșabil” de DJST Maramureș sau execursiilor găzduite de instituția de pe strada Culturii. Toate aceste manifestări au avut toate aprobările necesare. Din nou sume uriașe cheltuite….

În legătură cu cheltuielile ocazionate de achiziționarea obiectelor de inventar într-un an de zile în sumă de 120.073 lei, și acestea s-au făcut „în limitele legale, iar operațiunile economice sunt reale și au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea auditată!” Obiectele de inventar sunt bunuri cu o durată de viață mai mică de un an, prin urmare în fiecare an mai e nevoie de câteva sute de mii de lei  pentru a reînoi aceste obiecte de inventar, fără de care DJST Maramureș nu poate funcționa!

Referitor la la realitatea cheltuielilor cu privire la „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” în sumă de 35.990 lei efectuarea acestora s-a făcut „în limita creditelor bugetare aprobate, pe structura prevăzută de clasificația bugetară, numai după parcurgerea fazelor de angajare, lichidare și ordonanțare”.

La capitolul Cheltuieli cu acțiuni social-culturale care sunt în sumă de 229.910 lei DJST Maramureș a cheltuit această sumă pentru plăți efectuate în domeniul tineretului și sportului, doar că SPORTUL în limite mai reduse:

 • calendar intern sport: 23.427 lei
 • alimentație de efort(?): 10.750 lei
 • Sportul pentru toți: 10.822 lei
 • „România în mișcare 2019” – fonduri nerambursabile: 40.688 lei

Deci, un total de 85.687 lei au fost cheltuiți în anul 2019 pentru susținerea sportului în Maramureș, dintr-un total de 229.910 lei alocați pentru acțiuni social-culturale! Pentru aceste „servicii prestate” angajații DJST Maramureș au fost recompensați pe parcursul anului 2019 cu salarii plătite în sumă de 835.320 lei, adică de 10 ori mai mult suma alocată pentru sprijinirea sportului în Maramureș!

Peste toate acestea, în anul 2020, Ministerul Tineretului și Sportului a majorat subvenția alocată DJST Maramureș cu 53% față de anul 2019, de la 1.255.004 lei la 1.921.682 lei. Asta în timp ce alocările pentru investiții la Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană” din Baia Mare în ultimii 2 ani, au fost aproape ZERO LEI!!!!! Din suma de 666.678 lei primită în plus de la MTS, DJST Maramureș a mai plusat la capitolul salarii cu 219.359 lei, iar suma de 417.319 lei s-au alocat investițiilor, respectiv achiziționarea a două microcentrale ca dotări independente, un laptop și s-au efectuat reparațiile capitale urgente pentru înlocuirea șarpantei sediului unde își desfășoară activitatea armata de funcționari ai DJST Maramureș!

Așadar, este legal să sifonezi bani publici cu grămada pentru tot felul de cheltuieli care au legătură cu „obiectul de activitate și funcționarea” unei instituții în care salariile prosperă, dar sportul în Maramureș se îndreaptă spre o moarte lentă!

 

RAPORT AL CURȚII DE CONTURI MARAMUREȘ ÎN URMA AUDITULUI LA DJST MARAMUREȘ

 • Referitor la justificarea acordării sporului de 15% „spor de condiții periculoase și vătămătoare”, conform H.G. nr. 91/2017 (care aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică centrală) acordat la salariul de bază conform Listei funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice pentru anul 2020, publicat pe site-ul instituției, respectiv realizarea cheltuielilor din contul de execuție al instituției pe anul 2019, cu referire la cheltuielile salariale (835.320 lei):

Angajarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor de personal în cadrul entității auditate s-a făcut în limita creditelor bugetare aprobate și numai în legătură cu activitatea instituției.

Efectuarea acestei forme de cheltuieli este în conformitate cu legislația care o reglementează, cu încadrarea în limita angajamentelor asumate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, cu avizul compartimentelor de specialitate și viza pentru controlul financiar preventiv propriu.

Pentru fiecare plată efectuată există documente justificative, întocmite conform legii, care atestă exactitatea sumelor datorate și în structura prevăzută de clasificația bugetară, în limita creditelor bugetare aprobate și a angajamentelor legale.

Modul de stabilire a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual și persoanelor cu funcții de conducere din cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș s-a efectuat în conformitate cu reglementările legale.

Pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 la entitatea auditată cheltuielile de personal au fost legal stabilite și au fost influențate de fluctuația de personal precum și de creșterile salariale acordate în conformitate cu actele normative în vigoare, după cum urmează:

Nr.crt Perioada pentru care se acordă Plăți totale efectuate per lună                    Explicații
1      01.12.2018-31.12.2018            46.948 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 13 persoane aflate în plată și două persoane cu contractul de muncă suspendat
2      01.01.2019-31. aflate în plată, a fost ocupat un post vacant – personal contractual01.2019            62.047 lei Cheltuielile salariale au crescut ca urmare a aplicării ORDONANȚEI DE URGENȚĂ Nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, care la art. 34 (1) prevede: „Prin derogare de la prevederile art. 38 alin (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018”

Cheltuielile de personal în această perioadă au crescut și ca urmare a acordării indemnizației de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată începând cu 01.01.2019 cf. art.18 din Legea 153/2017 (2080 lei salariul minim*2= 4.160 lei: 12 luni=347 lei)

În această perioadă cheltuielile cu salariile erau raportate la 17 persoane aflate în plată, au fost ocupate 4 posturi vacante-personal contractual.

3      01.02.2019-28.02.2019            74.341 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 18 persoane aflate în plată, a fost ocupat un post vacant – personal contractual
4      01.03.2019-31.03.2019           74.895 lei  Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 18 persoane aflate în plată, a fost ocupat un post vacant – personal contractual
5      01.04.2019-30.04.2019            74.912 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 18 persoane aflate în plată, a fost ocupat un post vacant – personal contractual
6      01.05.2019-31.05.2019           79.952 lei Creșterea se datorează achitării concediului legal de odihnă neefectuat la încetarea raportului de muncă pentru cele 2 persoane (funcționari publici care au avut raportul de muncă suspendat) cu 10.05.2019
7      01.06.2019-30.06.2019            77.412 lei Pentru perioada specificată cheltuilelile cu salariile erau raportate la 19 persoane aflate în plată, a fost ocupat un post vacant – personal contractual
8      01.07.2019-31.07.2019            77.730 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 19 persoane aflate în plată, a fost ocupat un post vacant – personal contractual
9      01.08.2019-31.08.2019            77.730 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 19 persoane aflate în plată, a fost ocupant un post vacant – personal contractual
10      01.09.2019-30.09.2019            77.622 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 19 persoane aflate în plată, a fost ocupant un post vacant – personal contractual
11      01.10.2019-31.10.2019           77.292 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 19 persoane aflate în plată, a fost ocupant un post vacant – personal contractual
12      01.11.2019-30.11.2019            78.852 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 20 persoane aflate în plată, a fost ocupant un post vacant – personal contractual
13      01.12.2019-31 nr. 153/2017.12.2019            84.095 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 20 persoane aflate în plată.

Creșterile salariale s-au datorat acordării sporului de condiții periculoase sau vătămătoare în cuantum de 10% pentru 10 persoane pentru perioada 01.12.2019-29.12.2019 conform Buletinelor de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr. 152 din 20.02.2018, nr. 153 din 20.02.2018, nr. 154 din 20.02.2018 și Decizia directorului executiv D.J.S.T.Maramureș nr. 63/1 din 29.11.2019 și al sporului de condiții periculoase și vătămătoare în cuatum de 15% pentru 20 persoane acordat în perioada 30.12.2019-31.12.2019 conform Buletinelor de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr. 163 din 30.12.2019 și 164 din 30.12.2019 și Decizia directorului executiv al D.J.S.T. Maramureș nr. 68/30.12.2019

14      01.01.2020-31.01.2020          103.633 lei   Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 20 de persoane aflate în plată.

Creșterile salariale se datorează majorării salariale conform Legii nr. 5/2020 din 6 ianuarie 2020, Legea Bugetului de stat pe anul 2020 CAPITOLUL III ART. 45*). În aplicarea prevederilor art. 38 alin (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Legea 5/2020 din 6 ianuarie 2020, Legea Bugetului de stat pe anul 2020 CAPITOLUL III ART. 45*) prevede: În aplicarea prevederilor art.38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare se majorează cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2019.

A fost achitat concediul legal de odihnă neefectuat în sumă de 2.517 lei unui funcționar public transferat începând cu data de 01.02.2020.

15      01.02.2020-29.02.2020            96.697 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 19 persoane aflate în plată
16      01.03.2020-31.03.2020            96.124 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 19 persoane aflate în plată
17      01.04.2020-30.04.2020            91.968 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 18 persoane aflate în plată
18      01.05.2020-31.05.2020           92.500 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 18 persoane aflate în plată
19      01.06.2020-30.06.2020           93.064 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 18 persoane aflate în plată
20      01.07.2020-31.12.2020           93.197 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 18 persoane aflate în plată
21      01.08.2020-31.08.2020           91.243 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 18 persoane aflate în plată
22      01.09.2020-30.09.2020           93.455 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 19 persoane aflate în plată
23      01.10.2020-31.10.2020          106.705 lei Începând cu data de 01.10.2020 Legea n. 206/2020 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede la ART. II (1): Începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, salariile de bază de care beneficiază personalul din cadrul instituțiilor și unităților aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului se stabilesc la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2021
24      01.11.2020-30.11.2020          103.726 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 18 persoane aflate în plată
25      01.12.2020-31.12.2020         105.847 lei Pentru perioada specificată cheltuielile cu salariile erau raportate la 18 persoane aflate în plată

 

 • Referitor la realitatea cheltuielilor din contul de execuție al instituției pe anul 2019, cu referire la cheltuielile cu bunurile și serviciile (296.252 lei):

Ca urmare a auditării categoriei de cheltuieli Bunuri și servicii s-a constatat că pentru anul 2019 entitatea auditată a cheltuit suma de 296.170 lei pentru a asigura funcționarea în condiții optime și pentru atingerea obiectivelor instituției. Astfel, au fost achiziționate furnituri de birou pentru desfășurarea activității, materiale pentru întreținerea curățeniei în spațiile utilizate, au fost achitate facturile de utilități (energie electrică,gaz, apă, și salubritate) și alte cheltuieli necesare și obligatorii pentru activitatea D.J.S.T Maramureș. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata acestor cheltuieli au fost în legătură cu activitatea entitățiicu EXCEPȚIA celor reprezentând contravaloarea UTILITĂȚILOR DECONTATE PENTRU SPAȚIILE DATE ÎN FOLOSINȚĂ, în valoare de 8.642 lei, care NU AU AVUT LEGĂTURĂ cu activitatea entității, aspect consemnat în procesul verbal de constatare înocmit cu ocazia misiunii de audit efectuate în anul 2021. În timpul misiunii de audit s-a procedat la calcularea cotei părți din facturile de utilități și a fost întocmită nota contabilă din data de 27.05.2021 de înregistrare în evidența contabilă a SUMEI DE RECUPERAT. Prin decizie a directorului Camerei de Conturi Maramureș s-a dispus stabilirea ÎNTINDERII PREJUDICIULUI cauzat de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata unor cheltuieli FĂRĂ LEGĂTURĂ cu activitatea entității, reprezentând contravaloarea utilităților decontate pentru spațiile date în folosință, luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciului creat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, respectiv EXTINDEREA controlului financiar propriu asupra TUTUROR OPERAȚIUNILOR DE ACEEAȘI NATURĂ NEVERIFICATE în timpul misiunii de audit, determinarea sumelor achitate nedatorat, înregistrarea acestora în evidența contabilă, luarea măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora și virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor stabilite.

 • Referitor la realitatea cheltuielilor din contul de execuție al instituției pe anul 2019, cu referire la cheltuielile „hrană oameni” (131.697 lei)

La nivelul anului 2019 totalul plăților din contul de execuție la art.20.03-Hrană au fost în valoare de 131.697 lei. Valoarea totală de 21.695 lei reprezentând facturi plătite, din această categorie auditată sunt alimente achiziționate până în noiembrie 2018 și plătite în anul 2019. Până la data de 07.11.2018 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș a avut în patrimoniu și în gestiune Cantina Stibina, parte a Bazei Turistice Stibina.

1. TABEL FACTURI CANTINĂ

Nr.crt Furnizori facturi cantină    Suma Ordin de plată/data     Explicații
1 Carmangeria Dalia           3.855,71 op 13/22.01.2019 c/v alimente
2 Panalma             546,74 op 14/22.01.2019 c/v alimente
3 Fragus         10.853,01 op 16/22.01.2019 c/v alimente
4 Gentlman Retail Grup          1.555,70 op 17/22.01.2019 c/v alimente
5 TRB Distribution          4.883,79 op 22/22.01.2019 c/v alimente
  TOTAL
         21.694,95    

Notă: – facturile se regăsesc în soldul contului 401 la data de 08.11.2018 conform protocolului de predare-primire

2. TABEL FACTURI COMPLEX SPORTIV NAȚIONAL

Nr.crt Furnizor Factura nr. data Ordin de plată nr. data    Suma Nr. contract Explicații
1 CSN    15/05.12.2018 15/22.01.2019       7.715,00 Contract nr. 72/08.11.2018 masă cazați regim internat – luna noiembrie 2018
2 CSN    21/10.12.2018 15/22.01.2019      1.216,00 cf. comandă 2164/15.12.2018 masă cazați 19 pers/32lei/2 zile – Liceul tehnologic Sebeș firme de execuție
3 CSN   186/10.01.2019 62/04.03.2019      6.306,50 Contract nr. 72/08.11.2018 masă cazați regim internat decembrie 2018
4 CSN 162/04.02.2019 62/04.03.2019      5.798,00 Contract nr. 72/08.11.2018 masă regim internat ianuarie 2019
5 CSN 198/01.03.2019 107/27.03.2019      6.899,00 Contract nr. 72/08.11.2018 masă regim internat februarie 2019
6 CSN 307/18.03.2019 107/27.03.2019      1.738,00 Contract nr 72/08.11.2018 masă Nyiregyhazi Evangelikus Kosuth Lajos Gimnazium 27 pers. 14.03-16.03.2019
7 CSN 309/02.04.2019 170/20.05.2019      9.697,50 Contract nr. 72/08.11.2018 masă cazați regim internat martie 2019
8 CSN 329/10.04.2019 170/20.05.2019         576,00 Conform adresă nr.416/28.03.2019 și ctr.420/29.03.2019 masă LPS Alba Iulia perioada 04.-07.04.2019, 32 lei x 6 pers x 3 zile
9 CSN 342/02.05.2019 186/05.06.2019      5.523,50 Contract nr. 72/08.11.2018 masă cazați regim internat aprilie 2019
10 CSN 361/20.05.2019 186/05.06.2019      5.032,00 Contract nr. 72/08.11.2018 masă 13.05-17.05.2019 – 39 pers Inspectoratul Școlar Tatabanya
11 CSN 380/05.06.2019 225/24.06.2019      7.803,55 Contract nr. 72/08.11.2018 masă cazați regim internat mai 2019
12 CSN 394/02.07.2019 281/18.07.2019      3.295,00 Contract nr. 72/08.11.2018 masă cazați regim internat iunie 2019
13 CSN 501/29.07.2019 363/04.09.2019      2.405,00 Contract nr. 1235/18.07.2019 masă 22.07-26.07.2019 YMCA
14 CSN 502/29.07.2019 363/04.09.2021      9.500,00 Contract nr. 1891/02.07.2019 masă tabără handicap DJST Constanța 04.07-10.07.2019 – 20 pers x 6 zile x 40 lei/zi/pers
15 CSN 599/29.07.2019 363/04.09/2019      4.800,00 Contract nr. 1014/21.06.2019 masă tabără odihnă DJST Teleorman, seria 04, – 07-10.07.2019, 20 pers x 6 zile x 40 lei/zi/pers
16 CSN 600/29.07.2019 363/04.09/2019      3.627,00 Contract nr. 1098/03.07/2019 masă tabără YMCA 05.07-12.07.2019 – 73 pers x 3 zile x 13 lei/zi/pers
17 CSN 506/16.08.2019 352/28.08.2019      8.360,00 Conform anexa 2 din Contract 1091/02 .07.2019 masă tabere handicap DJST Constanța în perioada 28.07-02.08.2019, 37 pers x 5 zile x 38 lei, 7 pers. x 5 zile x 38 lei
18 CSN 507/16.08.2019 352/28.08.2019      1.520,00 Conform anexa 4 din Contract nr. 1091/02.07.2019 masă tabără socială DJST Satu Mare în perioada 05.08-10.08.2019, 8 pers x 38 lei x 5 zile
19 CSN 508/16.08.2019 352/28.08.2019      8.400,00 Conform anexa 5 din Contract nr. 1091/02.07.2019 masă tabără odihnă DJST Prahova, în perioada 05.08-11.08.2019, 35 pers x 40 lei x 6 zile
20 CSN 509/16.08.2019 352/28.08.2019      9.790,00 Conform anexei 6 și 7/12.08.2019 din Contract nr. 1091/02.07.2019 masă tabără handicap DJST Constanța perioada 13.08-18.08.2019 41 pers x 5 zile x 38 lei, 10 pers x 5 zile x 40 lei
    TOTAL
  110.002,05
   

 

Plățile în valoare totală de 110.002 lei efectuate Complexului Național Lascăr Pană sunt aferente facturilor din tabelul de mai sus și reprezintă contravaloarea meselor servite beneficiarilor taberelor organizate de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret în anul 2019.

 • Referitor la realitatea cheltuielilor din contul de execuție al instituției pe anul 2019, cu privire la achiziția de materiale de natura obiectelor de inventar (120.073 lei):

Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunuri cu valoare mai mică decât limita, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de folosință sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum și bunurile asimilate acestora. Din grupa materialelor de natura obiectelor de inventar fac parte sau sunt asimilate acestora următoarele categorii de bunuri materiale, indiferent de durata de folosință și valoarea lor:

a) scule, dispozitive, verificatoare, aparate de măsură și control;

b) echipament de protecție și de lucru, echipament și uniforme de serviciu, echipament și material sportiv, echipament alpin, echipament militar ce se acordă elevilor și studenților din unitățile de învățământ din M.A.I., lenjerie și accesorii de pat, precum și construcții și instalații provizorii executate din fondurile de investiții;

c) ambalaje de natura obiectelor de inventar care se utilizează în interiorul unității;

d) accesorii armament și aparatură artileristică, complete pentru reparat tehnică militară;

e) hărți topogeodezice;

f) fondul bibliotecilor, muzeelor și arhivelor, care au statut de bunuri culturale comune.

Toate achizițiile de materiale de natura obiectelor de inventar efectuate de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș în perioada 01.01.2019-31.12.2019 se încadrează în prevederile legale, operațiunile economice înregistrate sunt reale și au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea auditată. Bunurile de natura obiectelor de inventar există în patrimoniu, conform listelor de inventar și a procesului verbal de inventariere din data de 19.11.2020.

 • Referitor la realitatea cheltuielilor din contul de execuție al instituției pe anul 2019, cu privire la „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” (35.990 lei):

Angajarea și ordonanțarea cheltuielilor de pe articolul bugetar 20.30.30 s-a efectuat în conformitate cu legislația care le reglementează, cu aprobarea ordonatorului de credite, cu avizul compartimentelor de specialitate și viza pentru controlul financiar preventiv propriu, pe bază de documente justificative, întocmite conform legii, care atestă exactitatea și realitatea sumelor datorate.

Efectuarea plăților s-a făcut în limita creditelor bugetare aprobate, pe structura prevăzută de clasificația bugetară, numai după parcurgerea fazelor de angajare, lichidare și ordonanțare.

 • Referitor la realitatea cheltuielilor din contul de execuție al instituției pe anul 2019, cu privire la cheltuieli cu acțiuni social-culturale (229.910 lei):

Obiectul de activitate al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș este: în domeniul sportului – susținerea și promovarea în județul Maramureș a stategiei generale a organizării și dezvoltării activităților sportive și în domeniul tineretului – organizarea și desfășurarea de acțiuni de și pentru tineret, acțiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne și internaționale, sportive și de agrement pentru copii și tineri, cu precădere în centrele de agrement pentru tineri și copii.

În anul 2019 plățile pentru acțiunile cu caracter științific și social-cultural au fost efectuate cu aprobarea ordonatorului de credite, cu avizul compartimentelor de specialitate și viza pentru controlul financiar preventiv. Acestea au la bază documente justificative legal întocmite și au fost recepționate de beneficiar.

Cheltuielile efectuate pentru activitatea de sport și tineret la nivelul anului 2019, au bază legală, decontarea acestora făcându-se în conformitate cu reglementările legale și cu respectarea procedurilor interne cu privire la desfășurarea acțiunilor de tineret finanțate conform Metodologiei privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret din cadrul Programului de Centre de Tineret.

La nivelul anului 2019 plățile pentru activitatea în domeniului sportului și tineretului au fost următoarele:

Acțiuni cu caracter științific și social-cultural              Plăți 2019
59.22.01 Calendar intern sport                23.427
59.22.02 Alimentație de efort                10.750
59.22.04 Sportul pentru toți                   10.822
59.22.06 Tabere                  65.900
59.22.07 P1 activități centru pentru tineret                   24.829
59.22.08 P1 susținere centru                  4.000
59.22.09 P2 ONG – fonduri nerambursabile                22.690
59.22.10 P2 Calendar propriu tineret                   26.804
59.22.11 Sport România în mișcare – finanțare nerambursabilă                40.688
                           TOTAL
                229.910
 • Referitor la motivele creșterii subvenției Ministerului Tineretului și Sportului pentru entitate de la 1.255.004 lei în 2019 la 1.962.000 lei:

În anul 2020 subvenția încasată de la bugetul de stat (conform contului de execuție la 31.12.2020) a fost în sumă totală de 1.921.682 lei, iar pentru anul 2019 aceasta s-a ridicat la valoarea totală de 1.255.004 lei. Diferența rezultată de 666.678 lei a fost cheltuită pentru investițiile din anul 2020 în sumă totală de 417.319 lei, iar restul au fost cheltuiți pentru creșterile cheltuielilor de personal cu sporul de 15% legal acordat și aprobat de ordonatorul principal de credite Ministerul Tineretului și Sportului și majorarea cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018, conform actelor normative în vigoare.

Investițiile aprobate prin lista de investiții nr. 1271/13.10.2020, au avut drept scop reparațiile capitale urgente pentru înlocuirea șarpantei centrului de agrement Mara care deservește și drept sediu pentru Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș, aflată într-o stare avansată de degradare datorată uzurii timpului, dar și fenomenelor meteorologice din toamna anului 2017, respectiv s-a achiziționat un laptop și două microcentrale ca dotări independente, nefiind constatate abateri de la legalitate și regularitate.

Lasă un răspuns

Top